درس زیست شناسی کنکور

برای شروع، نگاهی دقیق تر به درس زیست شناسی کنکور بیندازید.

درس سوم جزوه اختصاصی با سوالات.
شامل 50 تست از سوالات 156 تا 205.
36 دقیقه برای پاسخ
42 ثانیه برای پاسخ
بیوفیدبک در زیر گروه های تجربی
از آنجایی که این درس مهم ترین رشته در رشته تجربی است و بالاترین میزان را دارد، در بالا بردن سطح و شناخته شدن در رشته پزشکی و دندانپزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نام دوره / زیر گروه زیر گروه 1 زیر گروه 2 زیر گروه 3 زیر گروه 4 زیر گروه 5
زیست شناسی 4 4 2 2 2
فصل های مشترک اکوسیستم جدید
فصل 11 زیست شناسی یازدهم اولین گفتار (بافت عصبی) به روش های عبور از غشای سلولی در صفحات 23 و 24 از فصل 2 بوسنی و هرزگوین و در صفحات 25 تا 27 در مورد بافت حیوانی و کانال هایی برای تنظیم سدیم می پردازد. پتاسیم و هضم در فصل سوم

فصل سوم گفتار زیست یازدهم پیش نیاز جذب ویتامین های گروه B در روده و تولید سلول های خونی است.

پیش نیاز فصل سوم زیست یازدهم. گفتار اول به دستگاه حرکتی فصل سوم زیست شناسی یازدهم تبدیل می شود.

در فصل های بعدی و صحبت های مرتبط با اکوسیستم جدید آشنا خواهید شد.

مقدمه ای بر زیست شناسی و کاربردهای آن.
زندگی دهم: فصل اول (دنیای زنده). اولین ارائه (زیست شناسی چیست)

بیوگرافی دوازدهم: فصل هفتم (بیوتکنولوژی های جدید)

بدن انسان و حیوان
زندگی حیوانی
زندگی دهم: فصل اول (دنیای زنده). گفتار سوم (سلول ها و بافت های بدن انسان) + فصل دوم (هضم و جذب مواد) – فصل سوم (تبادل گاز) – فصل چهارم (گردش مواد در بدن) و فصل پنجم (تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد)

فصل اول (تنظیم عصبی) – فصل دوم (احساسات) – فصل سوم (سیستم حرکتی) – فصل چهارم (تنظیمات شیمیایی) – فصل پنجم (ایمنی) + فصل هفتم (تولید مثل)

گیاه

دیدگاهتان را بنویسید