معاد‌ شناسی

کتاب شریف «معاد‌ شناسی» از آثار نفیس علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌سرّه می‌باشد. این اثر ارزشمند به قلم خود ایشان، در حقیقت صورت مکتوب و تفصیلی سخنرانی‌های ایشان در موضوع معاد است. در این مباحث، کیفیت سیر انسان در دنیا و عالم غرور، و نحوۀ تبدّل عالم غرور به عالم حقائق، و رسیدنِ انسان به خدا نشان داده می‌شود. محوریت این ابحاث روی «باطن‌بودنِ آخرت نسبت به دنیا» پایه‌گذاری شده است که با قلمی شیوا و سلیس پرده از حقایق ناشکفتۀ عالم آخرت و معاد برداشته و شیفتگان حریم معبود را به تدبّر در معانی این اثر ذی‌قیمت فرامی‌خواند.
در جلد چهارم از این مجموعه پیرامون «حقیقت عالم قیامت و وقایع آن» سخن به‌میان آمده است.
اهم مباحث این مجلّد:
• علائم پیدایش قیامت
• بحثی دربارۀ ماهیت ذوالقرنین
• بحثی دربارۀ یأجوج و مأجوج
• ولایت مطلقۀ امیرالمؤمنین علیه‌السلام برای عامۀ مردم ظهور ندارد
• نفخ صور و زنده شدن مردگان
• بیان معانی عوالم غیبی از بابِ تشبیه معقول به محسوس است
• کیفیت نفخ صور اسرافیل، و مرده و زنده شدن
• صیحه برای مردم دنیا، و نفخ صور برای اهل برزخ است
• مخلَصین، کسانی‌اند که در اثر نفخ صور نمی‌میرند
• بندگان مخلَص خدا، وجه خدا هستند، و حقیقت آنها در ملک و ملکوت سیطره دارد
• انبیاء و ائمه متحقّق به اسماء‌اللَه هستند
• کیفیت عبور اولیای خدا از مراحل و عقبات پس از مرگ
• دوستی‌های غیر‌خدائی در قیامت تبدیل به دشمنی می‌شود
• معنای وجه‌الله و وجه موجودات

کتاب شریف «معاد‌ شناسی» از آثار نفیس علامه آیة‌اللَه حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی قدّس‌سرّه می‌باشد. این اثر ارزشمند به قلم خود ایشان، در حقیقت صورت مکتوب و تفصیلی سخنرانی‌های ایشان در موضوع معاد است. در این مباحث، کیفیت سیر انسان در دنیا و عالم غرور، و نحوۀ تبدّل عالم غرور به عالم حقائق، و رسیدنِ انسان به خدا نشان داده می‌شود. محوریت این ابحاث روی «باطن‌بودنِ آخرت نسبت به دنیا» پایه‌گذاری شده است که با قلمی شیوا و سلیس پرده از حقایق ناشکفتۀ عالم آخرت و معاد برداشته و شیفتگان حریم معبود را به تدبّر در معانی این اثر ذی‌قیمت فرامی‌خواند.
در جلد هفتم از این مجموعه پیرامون «کیفیت نامۀ عمل انسان» و «کیفیت شهادت بر اعمال انسان در قیامت» سخن به‌میان آمده است.
اهم مباحث این مجلّد:
• معنای رسیدن نامۀ عمل از سمت راست و چپ
• نامۀ بهشتی‌ها از جانب سعادت داده می‌شود
• نتیجه اعمال انسان ملازم نفس انسان است
• نامۀ عمل، عین حقیقت ملکوتی عمل است
• مقرّبان و مخلَصان نامۀ عمل ندارند
• مخلَصین و مقرّبین مدهوش ذاتِ حق‌اند
• شاهدان بر اعمال و شرایط شهادت بر عمل
• شاهدان بر اعمال از نیّت‌ها خبر دارند
• شرط شهادت، احاطۀ علمیه بر پنهانی‌هاست
• شهادت پیامبران، ائمه‌ علیهم‌السلام، ملائکه، اعضاء و جوارح، زمان و مکان، جمادات، قرآن در روز قیامت و کیفیت شهادت آنها
• جمادات در قیامت شعور دارند و شهادت می‌دهند
• اختلاف مساجد در فضیلت، ناشی از اختلاف نور آنهاست
• نورانیت زمان و مکان، تابع نورانیتِ اهل آنهاست

منبع

منبع

دیدگاهتان را بنویسید